Aile içi şiddet mağdurlarına kalıcı oturma izni

İngiltere’de geçici vize ile bulunan yabancılar, beraber yaşadıkları diğer aile bireylerinden gelen taciz ve şiddete maruz kalmaları durumunda hemen kalıcı oturum alabiliyorlar. 

Özellikle evlilik vizesi ile İngiltere’de bulunan yabancılar, İngiltere vatandaşı ya da kalıcı oturma izni sahibi eşlerinden işkenceye varan düzeyde şiddete maruz kalanların oranı hiç de azımsanmayacak boyutlarda oluyor. Vize kozunu kullanan eşler, ‘seni hemen sınırdışı ettiririm’ veya ‘bu ülkeden kovdururum’ tehditleri ile aile bireylerine karşı tacizlerde bulunabiliyorlar.

İnsan hakları yasası çıktıktan sonra İngiltere’de en çok konuşulanlardan biri de, aile içinde şiddete maruz kalan aile bireylerinin, geçici oturma izinlerini kaybedecekleri korkusuyla seslerini çıkartamamaları, şiddetin dayanılmaz boyutlara ulaşması, adeta işkenceye dönüşmesi ve hatta çağdaş kölelik olarak adlandırılacak düzeye gelmesi idi. Bunu önlemek için, sadece evli olan eşlerde değil, aynı zamanda çocuklar ve hatta evde çalışan hizmetlileri de kapsayacak şekilde yasal düzenlemeler yapıldı.

Bu düzenlemelere göre, İngiltere’de geçici oturma izni ile bulunanlar, İngiliz vatandaşı ya da kalıcı oturma iznine sahip olan diğer aile bireylerinden gelecek taciz ve şiddete karşı koruma altına alınmış, bunlara İngiltere’de bulunduğu süre göz önüne alınmaksızın hemen kalıcı oturma izni verilmesi söz konusu olmuştur.

Yasalar bu tacizlerin önüne geçmek amacıyla, mağdur sıfatındaki eşler ve aile bireylerine hemen ve derhal kalıcı oturma izni verilmesini emretmektedir.

Aile içi şiddet, bir çok yönden söz konusu olabilir. Sadece erkeğin kadına değil, aynı zamanda kadının erkeğe fiziksel şiddetin yanısıra, tek başına duygusal şiddet, önü alınamayan hakaretler, parasız muhtaç hale düşürmek veya bu anlamda tehditler de kalıcı oturma izni verilmesi için yeterli oluyor.

Yasaya göre, aile içi şiddete maruz kalanların kalıcı oturma izni alması için gerekli 5 yılı tamamlamaları zorunlu değil. İngiltere’de 1 gün dahi bulunanlar, böyle bir şiddete maruz kaldıklarını şahit beyanları ve polis tutanakları ile ispatlamaları durumunda kalıcı oturma izni alabilmektedir.

Ankara Anlaşması vizelerinde son durum (Kasım 2018)

İngiltere İçişleri Bakanlığı’nda Ankara Anlaşması vizelerine bakan ekip içinde ciddi değişiklikler yapıldı. ECAA Team olarak bilinen ekipte yer alan memurların büyük bir çoğunluğu başka vize türleri ile ilgilenen birimlere dağıtılırken, Ankara Anlaşması vizelerine bakmak üzere, bakanlık bünyesinde ticari vizelere bakan Business Team‘den bazı memurlar görevlendirildi.

Business Team, İngiltere İçişleri Bakanlığı’nda TIER 1 Entrepreneur (Girişimci) vizeleri ile TIER 2 Çalışma İzni vizelerinden sorumlu, şirket yapılandırılması ve yönetimi ve ticari kanunlarda oldukça deneyimli memurlardan oluşuyor. Bu durum, artık Ankara Anlaşması vizelerine bakan memurların eskisine göre çok daha deneyimli ve bilgili memurlar olacağı anlamına geliyor. Bir başka ifade ile, artık Ankara Anlaşması vizelerinde dahan doğru ve ciddi incelemelerin başlayacağı düşünülebilir.

ECAA ekibindeki kadro değişikliği sonrasında, yeni ekibin, daha önce hiç ECAA vizesine bakmamış olmasından kaynaklanan gecikmeler yaşanıyor. Bu gecikmelerden dolayı önceki aylarda 3 ay olan inceleme sürecinin bugün itibarıyla 4 aya çıktığı bildiriliyor.

Aydoğdu davasına karşı olan Çiçekli davasının kazananı açıklandı

Aydoğdu davası sonrasında kalıcı oturum hakları ellerinden alınan İngiltere’deki Türk toplumunun merakla beklediği Çiçekli davası, davacı Gülpaşa Çiçekli lehine sonuçlandı. Dava hakimi Çiçekli ailesini kazanan taraf olarak açıkladı, bakanlığın verdiği red kararını iptal etti ve aileye tazminat ödenmesine hükmetti. 

Garth Coates avukatlık ofisinden uzmanların iki yıldan daha uzun süren hukuk savaşında sona gelindi. 3 Ekim’de yüksek mahkemede görülen ve 1 Kasım’da resmi kararın açıklandığı Çiçekli davasının kazananı Çiçekli ailesi olmasına rağmen, Garth Coates uzmanlarına göre davanın gerçek galibi İngiltere İçişleri Bakanlığı. Zira, Türk toplumundan yeterli destek bulamayan ve uzun zamandır büyük ölçüde tek başına Çiçekli ailesinin maddi imkanlarıyla devam eden davanın açıklanan gerekçeli kararınında, Aydoğdu davasının sonucunda ısrar ediliyor.

Davaya bakan ve 3 yıllık yüksek mahkeme deneyimi olan hakimin, kendisinden çok daha kıdemli ve deneyimli olan, amiri pozisyonundaki yüksek mahkeme başkanının verdiği Aydoğdu davasını eleştirmede isteksiz davranması dikkatlerden kaçmadı.

Davada özellikle vurgulanan bir husus dikkatleri çekti. Hakim, 1963 Ankara Anlaşmasına ek olarak imzalanan 1970 katma protokolundeki 59. maddenin, Türk vatandaşlarının, AB vatandaşlarından daha avantajlı olmasını yasakladığını belirtti. Bu anlamda, 4 yılda kalıcı oturuma başvurmaları halinde Türk vatandaşlarının, 5 yılda kalıcı oturum alan AB vatandaşlarından daha avantajlı olacaklarını, bu durumun da aynı anlaşmanın 59. maddesine aykırı olduğuna hükmetti.

Ancak, hakimin işaret ettiği 59. madde konusunda Garth Coates uzmanları kendisiyle aynı fikirde değiller. Zira, AB vatandaşlarının da 4 yılda kalıcı oturum alma hakları olmasına rağmen, bu süre 2006’da 5 yıla çıkarıldığında Türkler AB vatandaşlarından iyi duruma getirilmedi, tam tersine AB vatandaşları Türklerden daha kötü koşullara çekildi. Bunun suçlusu Türk vatandaşları değil, yasalara aykırı değişiklik yapan İçişleri Bakanlığıdır.

Davanın yüksek itiraz mahkemesinde görülmesi durumunda kazanılacağına Garth Coates avukatları kesin gözüyle bakıyor. Ancak dava sonucunda istediğini elde eden Çiçekli ailesinin, Türk toplumundan yeterli destek görmediği için davaya devam etmeyeceği açıklandı. Hatırlanacağı üzere, son altı aydır çağrı yapılmasına rağmen, İngiltere’de olan Ankara Anlaşmalılarından davaya yeterli destek verilmemişti.

Çiçekli ailesinin bugüne kadar yaptığı yasal masraflar için yaklaşık 40 bin sterlin tazminat ödenmesi bekleniyor.

 

İngiltere içinden yapılan vize ve vatandaşlık başvurularında yeni bir dönem başlıyor

İngiltere İçişleri Bakanlığı, 5 Kasım 2018’den itibaren tüm vize ve vatandaşlık başvurularının, digital ortamda yapılmaya başlanacağını ve İngiltere dışındakine benzer vize başvuru merkezlerinin oluşturulacağını duyurdu.

Internet Teknolojisinin kullanılacağı yeni sistemde, tüm başvurular online yapılacak ve başvucular biyometrik kayıtlarını gerçekleştirecekleri 7 değişik vize başvuru merkezine giderek evraklarını teslim edecekler

Yeni sistemde bir çok vize başvuru türünde pasaportların asılları ve değerli evraklar vize başvuru merkezinde kopyaları alındıktan sonra başvurana iade edilecek. Bu şekilde, değerli evrakların kaybolması önlenirken, başvuranın seyahat özgürlüğü kısıtlanmamış olacak.

Vize başvuru merkezleri (Service and Support Centres – SSCs), kurye görevi üstlenen ‘Sopra Steria’ fırmasınca işletilecek. Bu merkezlerin 5 Kasım’dan itibaren kademeli olarak faaliyete geçip, Aralık ortasına kadar 6 değişik şehirdeki 7 merkeze yayılması ve Ocak 2019’dan itibaren tam kapasite çalışmaya geçmesi hedefleniyor.

Bakanlık, Ocak 2019’a kadar vize başvurularının bu merkezlerin yanısıra şu anki normal haliyle de yapılabileceğini ancak Ocak 2019’dan itibaren başvuruların bu merkezlerden ücretsiz randevu alınarak yapılmasının zorunlu olacağının altını çizdi.

Brexit sonrası Birleşik Krallık vize sistemi ve Ankara Anlaşması’nın geleceği

Son anda sürpriz bir gelişme olmadığı taktirde 29 Mart 2019 Saat 23:00’de Avrupa Birliği’ne veda edecek olan İngiltere hızla AB sonrasına hazırlanıyor.

Hükümet, sadece 6 ayın kaldığı Brexit sonrasına hazırlık çalışmalarına hız verdi. Başta Ticaret ve İçişleri olmak üzere tüm bakanlıklar, Brexit sonrası olabilecek her bir senaryoyu içerecek şekilde hazırlıklarını sürdürüyorlar.

Brexit ile ilgili yapılan hazırlıklara bakıldığında İngiltere’de çok şeyin değişeceğini söylemek mümkün:

Sınır kapılarında gümrük ve vize kontrolleri AB ülkelerini de içerecek

Tahminler, tam gümrük kontrolü yapılması durumunda Dover’daki kontrol noktasında 30 km’yi aşan kuyrukların oluşacağına işaret ediyor. Hükümet, bu uzun kuyruklar yüzünden imajını zedelememek ve kamuoyunun tepkisini azaltmak için sadece beyana dayalı hızlı geçiş yöntemini deneyecek.

İngiltere’den Schengen bölgesine ve diğer AB ülkelerine seyahat edenler, elektronik vize almak ve bunun için de kişi başına 6 Euro ödemek zorunda kalacaklar. Aynı şekilde AB ülkelerinden İngiltere’ye seyahat edenler, yeni bir düzenleme yapılmadığı taktirde, 6 aylık ziyaretçi vizesine 89 sterlin ödeyecekler.

VAT (KDV) uygulaması başlayacak

İngiltere’den AB’ye ihraç edilen ürün ve hizmetlerde KDV sıfıra düşerken, İngiltere’ye ithal edilen ürün ve hizmetlerde gümrük vergisinin yanısıra KDV de ödenecek. Bir bakıma, AB’ye dayalı ürün ve hizmetler İngiltere’de pahalanırken, AB’ye ihraç edilen ürünlerden yılda 10 milyar sterlini aşan KDV kaybı oluşacak.

TIER 1 Entrepreneur vizelerine start up kolaylığı geliyor

İngiltere’de iş kurmak isteyen yabancılar, ilgili kurumlardan ‘olur’ almaları karşılığında 200,000 sterlin sermaye koşulundan muafiyet kazanacaklar. Ayrıca bazı ülke vatandaşlarına TIER 1 Entrepreneur vizelerinde ayrıcalıklar getirilecek. İngiltere bu konuda ticaret hacmini attırmayı düşündüğü ülke vatandaşlarına öncelik verecek.

TIER 3 vize kategorisi aktif hale getirilecek

Brexit sonrası AB’den kalifiye iş gücü akışı duracağı için, ülkenin ihtiyaç duyduğu işgücü, TIER 3 vizesi aktif hale getirilerek karşılanacak. Ancak hükümet, AB ülkeleri yerine bu işgücünü İngilizce konuşan  ve İngiltere ile tarihi bağları olan Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve hatta ABD’den karşılamayı planlıyor.

Öğrenildiğine göre hükümet, TIER 3 kategorisi konusunda işdünyasından gelecek İşgücü talebindeki gelişmelere göre kesin kararını 2019 sonuna doğru açıklayacak.

TIER 5 vize kategorisinin kapsamı genişletilecek

Daha çok gençlere ve öğrencilere açık olan TIER 5 vize kategorisine yeni ülkeler eklenerek, ülkede ihtiyaç duyulan genç işçi ve çalışanların belirli ülkelerden gelmelerine izin verilecek. Au Pair’lik bu kategori altında yeniden vize literatürüne girecek.

Bilindiği üzere TIER 5 kategorisinden sadece belli ülkeler yararlanabiliyor, bu ülkelerin arasına muhtemelen Türkiye’de eklenecek. Ancak vizelerin süresi şimdi olduğu gibi 1 veya 2 yıl ile sınırlı olacak. Bu süre sonunda geçici işçi ve çalışanların ülkelerine geri dönmesi gerekecek.

Hükümet TIER 5 vize kategorisinin genişletilmesi konusunda çalışmalarına devam ediyor. Mart ayı ortasına kadar detaylar açıklanacak.

Ankara Anlaşması sona eriyor

İngiltere açısından Ankara Anlaşması, ülkenin AB’de ayrılması ile 29 Mart 2019’da sona eriyor. Ancak İngiltere’de Ankara Anlaşması ile bulunanlara ne olacağı henüz kesinlik kazanmış değil.

Bakanlıktan sızan bilgilere göre (son anda hükümet farklı bir karar almadığı taktirde), İngiltere İçişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyette bulunan Shefield’daki ECAA ekibi faaliyetleri 29 Mart 2019’da son buluyor. Mevcut ECAA ekibi diğer vize kategorilerine dağıtılırken, İngiltere’de Ankara Anlaşması ile bulunanlara ne olacağı henüz belirlenmedi.

Ankara Anlaşması vizesi ile İngiltere’de bulunanlardan henüz kalıcı oturum almamış olanların durumları ‘kazanılmış hak’ kapsamına girmiyor. Ancak güçlü bir ihtimalle, hükümet politik bir karar alarak, geçiş dönemi (Transition Period) uygulamasına gidecek. Buna göre ECAA Appendix’de yer alan yeni yönetmelik kuralları, en az 5 yıl süreyle daha geçerli olurken, Ankara Anlaşmasına yeni başvurular kabul edilmeyecek.

Bir başka ifade ile, İngiltere’de Ankara Anlaşması ile bulunanların vize uzatım başvuruları 1971 göçmenlik yasasındaki kurallara göre değerlendirilecek ancak iki ek koşulla: Ülkede herhangi bir 12 aylık bir süreç için en az 186 gün yaşıyor olmak ve her vize uzatımında başvuru ücreti ödemek gerekecek.

İyimser senaryolara göre, 5 yıllık ‘Transition Period’ 2024’de sona erecek ve bu süreçten sonra Ankara Anlaşması’nda olanlardan henüz kalıcı oturum almamış olanlar varsa TIER 2 Entrepreneur vize kategorisine geçişi gerekecek.

Ankara Anlaşması ekibinin Mart 2019 sonunda dağıtılmasından hemen önce Ankara Anlaşmasına ilk kez başvurmuş olup 29 Mart 2019’a kadar başvurusu sonuçlanmayanların durumlarının ne olacağı ise belli değil.

Bu sayılanlar iyimser senaryoya göre olabilecek gelişmeler. Bu konuda hazırlıklar yapılmasına karşın son karar hükümete ait.

AB Vatandaşlarının durumu

Hükümet, 1 Ocak 2021’e kadar İngiltere’de yaşayan AB vatandaşlarının ya kalıcı oturum almalarını ya da durumlarını belgeleyecek sertifika almalarını şart koşuyor. Aynı şekilde, AB’de yaşayan İngiliz vatandaşları durumlarını yaşadıkları ülkede kayıt ettirmeleri koşuluyla haklarını koruyabilecekler.

AB vatandaşlarının, üçüncü dünya vatandaşı olan eş ve bağımlı aile bireylerine, 29 Mart 2019’dan sonra AB mevzuatı yerine, İngiltere Göçmenlik yasaları uygulanacak. Bir başka ifade ile, AB vatandaşlarının aile bireyleri, İngiliz vatandaşlarına da uygulanan gelir ve dil testlerine tabi tutulacaklar.

Bu konuda İngiltere hükümeti ve AB prensip anlaşmasına varmış durumdalar.

Konut fiyatlarında olası düşüşü önlemek için Golden Visa benzeri bir uygulama düşünülmüyor

Bazı AB ülkelerinde uygulanan ve konut alanlara oturum izni olanağı sunan Golden Visa (Altın Vize) uygulaması, gayrimenkul sektöründen gelen yoğun kulislere rağmen düşünülmüyor. Aksine, Brexit sonrası konut fiyatlarındaki düşüşün, halkın alım gücünü arttıracağı tezi öne sürülüyor. Görünen o ki, İngiltere’de büyük yabancı yatırımcılara TIER 1 Yatırımcı Vizesi dışında bir seçenek olmayacak.

 

 

 

Çifte Vatandaşlık ve Altın Vize Tanıtım Toplantıları

İngiltere merkezli hukuk firması Coates Global, Türkiye etkinliklerine devam ediyor. Avrupa Birliği Çifte Vatandaşlık Programları ve Ankara Anlaşması uzmanı Tamer Ulay ve Amerikan Göçmenlik Hukuku uzmanı New York barosundan Leila Mansouri, ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinin Altın Vize ve Çifte Vatandaşlık programları ile son zamanlarda adından sıklıkla bahsedilen Ankara Anlaşması vizelerini anlatmak üzere 13-22 Temmuz 2018 tarihleri arasında Türkiye’ye geliyor.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya‘da kendi durumunu özel olarak görüşmek isteyen profesyoneller, yöneticiler, girişimciler ve iş insanlarına yönelik birebir özel toplantılar yapılacak. Bu özel toplantıların yanısıra, 14 Temmuz 2018 Cumartesi ve 17 Temmuz 2018 Salı günleri İstanbul Şişli Marriott otelde ve 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü Alsancak, İzmir’de, en az 10 ve üstü katılımcının beklendiği seminerler verilecek. Seminerler boyunca Ankara Anlaşması vizeleri, ABD’nin EB-5 Göçmen Vizesi, Golden Visa ve Çifte vatandaşlık programları başta olmak üzere bilinen tüm popüler göçmenlik programları ekran üzerinden örnekleriyle birlikte anlatılacak ve internette bilgi kirliliğinden kaynaklanan yanlış bilgilerin doğruları açıklanacak.

Seminer dili Türkçe, özel toplantıların dili ise Türkçe ve ingilizce olacak.

Coates Global ekibinin özel toplantıları ve seminer programı sınırlı sayıda davetliye açık olacak ve sadece kayıt yaptıranlara davetiye gönderilecek. Yurtdışı göçmenlik ve vize sisteminde bir karar almadan önce uzmanlarından doğru bilgi edinmek isteyen kişilere yönelik olan bu etkinliklerde seminerlere katılım ücretsiz, özel toplantılara katılım ise 50 Euro.

Katılım/Kayıt

Ankara Anlaşmasında Olanlara Kalıcı Oturum Başvuruları Açıldı

Ankara Anlaşması üzerinden 4. yılın sonunda verilen kalıcı oturum izinleri, 16 Mart 2018’de kaldırılmış ve bu durumda olanlar için 15 Haziran 2018’de yeni bir göçmenlik kategorisi oluşturulmuştu.

Bu kategori altında başvurulara bugün itibarıyla izin verilmeye başlandı.

Yeni göçmenlik kategorisi, Ankara Anlaşması altında olan İşçi ve İşveren Vizelerini kapsıyor ve bu iki vize türünde 5 yıl süreyle İngilterede bulunmuş olanlara kalıcı oturuma geçme hakkı veriyor.

Oluşturulan yeni göçmenlik kategorisi, Birleşik Krallık yasalarına göre düzenlendiği için başvuranlardan ailedeki kişi başına £2389 alınacak. Ayrıca ana başvurucunun devlet yardımı almadan kendisine ve aile bireylerine yetecek düzeyde gelir elde ettiğini ispatlaması istenecek. Elde edilen gelir, sadece ana başvurucunun İngiltere’deki geliri olmak zorunda. Bir başka ifade ile, ailedeki diğer bireylerin elde ettikleri kazançlar ile ana başvurucunun İngiltere dışında elde ettiği kazançlar ve gelirler hesaplamada kullanılamayacak.

Ana başvurucu ve  aile bireyleri, geriye dönük 5 yıllık süreçte, herhangi bir 12 aylık dönemde, toplamda 180 günden fazla İngiltere dışında bulunmamış olması gerekecek. Bu hesaplamada, sadece aile bireyleri kısmen kapsam dışında değerlendirilebilecek. (Son vizesini 6 Temmuz 2018’den önce almış olanlar aile bireyleri bu hesaplama dışında kalacak ancak ana başvurucu zorunlu olarak bu hesaplamada değerlendirilecek).

Ek olarak ana başvurucu ve 18 yaşın üstünde olan aile bireyleri ‘LIFE IN THE UK’ ve ‘INGILIZCE YETERLILIK’ sınavlarından geçmiş olmaları gerekecek. INGILIZCE sinavinda aranılan en düşük düzey B1 yani INTERMEDIATE (ORTA SEVIYE) düzey olmak zorunda.

Son düzenlemeler, Ankara Anlaşması’nda ilk 4 yılında olup da, Brexit sonrasında uzatmaya kalanların durumlarının ne olacağına açıklık getirmiyor.

Portekiz Altın Vize’den vazgeçmiyor: Parlamento devam kararı aldı

Lisbon, Portugal skyline – Sao Jorge Castle.

Portekiz’de hükümet koalisyon ortağından gelen eleştirilere rağmen Altın Vize uygulamasının kararlılıkla devam edeceğini açıkladı. Hükümet “Altın Vize ülkemize yatırım çekmek için çok önemli bir role sahip ve hiçbir yere gitmiyor.” tezini savundu. Portekiz’de Altın Vize 2012 yılından bu yana 3.85 milyar Euro yatırım çekti. Bunların yüzde 90’dan fazlası ise gayrimenkul satışıyla gerçekleşti.

Portekiz en popüler Altın Vize programı olarak dikkat çekiyor. Hem Portekiz Parlamentosu’nda yasalaştığından hem de AB Komisyonu denetiminde olduğundan çok rağbet görüyor. Yabancı yatırımcılar ülkede gayrimenkul satın alarak belli bir süreç sonunda kalıcı oturum şansı ve AB vatandaşlığına yakalıyor.

Koalisyon ortağı Sol Blok Altın Vize’nin istihdam yaratmadığını ve başkent Lizbon başta olmak üzere diğer şehirlerde ev fiyatlarını aşırı yükselttiğini savunuyor. Sol Blok bu sebeple Altın Vize’yi sona erdirmeyi amaçlayan bir yasa tasarısı gündeme getirdi. Ancak António Costa başbakanlığındaki hükümet Altın Vize’nin ülkeye yatırım çekmek için önemli olduğunu savunarak bunu geri çevirdi. Sosyalist Parti’nin Meclis Sözcüsü Carlos Pereira “Ülkemiz için yatırım çekmek önceliğimiz ve bu çok önemli.” dedi.

Öte yandan, Portekiz Göçmenlik ve Sınır Servisi (SEF) ülkedeki grevlerin pasaport ve oturum izni işlemlerinde gecikmeye yol açtığını bildirdi. SEF’ten yapılan açıklamada pasaport ve ikamet izinlerinin üretimi, kişiselleştirilmesi ve teslimatından sorumlu olan işçilerin grevi nedeniyle üretim ve teslimatlarda gecikme yaşanıyor. Başvurular aciliyet durumlarına göre değerlendiriliyor.

Yatırımların artacağı öngörülüyor

Portekiz programın başladığı Kasım 2012’den bu yana 6 bin 50 ana başvuru sahibine Altın Vize verdi. 10 bin 181 kişi de bağımlı aile üyesi olarak bundan yararlandı. Altın Vize’den yararlanan ilk beş ülke değişmedi ancak Türk vatandaşlarının bugüne kadar yaptığı toplam başvuru sayısı sadece Mart 2018’de bir ayda yüzde 20 arttı. Portekiz basınında bu olağan dışı artış oldukça dikkat çekti. Türk vatandaşlarından gelen taleplerin patlamasında Türkiye’deki siyasi ve ekonomik ortamın etkisinin olduğu yorumları yapılıyor.

2012’den beri Portekiz Altın Vize için onaylanan ilk beş ülke:
Çin: 3 bin 771
Brezilya: 522
Güney Afrika: 242
Rusya: 211
Türkiye: 188

Yıllara göre Portekiz Altın Vize onayı:
2012: 2
2013: 494
2014: 1526
2015: 766
2016: 1414
2017: 1351
2018 (İlk üç ay): 497

Portekiz hükümeti Altın Vize’ye ilgiden oldukça memnun. Portekiz basınında çıkan haberlere göre hükümet daha fazla yatırım çekmek için Altın Vize’ye geçiş için yatırım fırsatlarını genişletmeyi planlıyor ancak henüz bu konuda detay yok.

Coates Global Lisbon Ofisi

Yüksek komisyon kaybının önüne geçebilmek için doğrudan inşaat firmaları ile çalışmayı önermesi ve bir hukuk firması olması nedeniyle gerçek değerinde yatırım olanağı arayanların en çok tercih ettiği kurum olan COATES GLOBAL, İngiltere merkezli çok uluslu bir hukuk firması. Firma son 2 yıldır Portekiz’de aktif olarak faaliyette ve Amerika’dan Çin’e yüzlerce yatırımcıya hizmet sundu.
Portekiz’de gayrimenkul alanların büyük bir çoğunluğu Altın Vize veya Vatandaşlık edinmekten daha çok paralarını daha iyi şartlarda değerlendirmek isteyen kişiler. Bir AB ülkesi olması ve ülkenin giderek gelişen ekonomisi birçok ülkeden yatırımcının dikkatini Portekiz’e çekmeye yetiyor. Zira ülkede henüz daha doymamış olan gayrimenkul sektöründe ciddi karlar elde etmek ve yüksek kira geliri edinmek mümkün.

www.coatesglobal.com  |  www.vizesizdunya.com

İngiltere’de Türk İşçi Vizesinde olanlara 5. yıl sonunda kalıcı oturuma başvuru hakkı verildi

Dün akşam yayınladığım son blog yazısında, Ankara Anlaşması vizelerinde kalıcı oturumla ilişkin düzenlemelerin çok kısa bir sürede yayınlanacağını duyurmuştum. Aradan 24 saat geçmeden beklenen düzenleme, parlamento onayından geçmiş olarak Immigration Rules yani yasa olarak duyuruldu.

Aylardır bahsettiğim üzere, Ankara Anlaşması işveren vizelerinde (Businessperson) kalıcı oturum hakkı, ağırlaştırılmış şekilde 4 yıldan 5 yıla çıkarıldı. Ancak esas surpriz, şimdiye kadar uzlaşma yoluyla 5 yılda mahkeme zorlamasıyla alınan Ankara Anlaşması ECAA1 vizelerinde de yasal düzenleme yapılması oldu. Bu düzenlemeye göre, İşçi Vizelerinde olanlar, 10 yıl bekleme yerine 5 yılda kalıcı oturuma hak kazandılar.

ECAA1 olarak adlandırılan Ankara Anlaşması işçi vizesinde olanların, 5. yıl sonunda kalıcı oturum alması gereken kurallar şu şekilde düzenlendi:

1- Sosyal yardımlara başvurmaya gerek kalmadan kendilerine ve aile bireylerine bakacak düzeyde gelir elde etmek
2- Tatiller dışında 5 yıldır İngilterede çalışıyor olmak
3- Life in the UK test başarıyla geçmek
4- Ingilizce dil sinavından B2 düzeyde skor elde etmek

Bu koşulları sağlayanların başvuruları 6 Temmuz’dan itibaren kabul edilmeye başlanacak.

Brexit tehlikesi altında endişe ile yaşayan tüm yurtdaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

Ankara Anlaşması’nda sona yaklaşılırken, kalıcı oturum koşulları güncelleniyor

İngiltere’de Ankara Anlaşması’nda kalıcı oturum hakkı elinden alınanların ne olacağı çok yakın bir tarihte açıklanacak.


Yakın zamanda aldığım bilgilere göre, Ankara Anlaşması’nda olanların kalıcı oturumlarının ne olacağı ile ilgili yeni yönetmelik son halini aldı ve kısa bir zaman içinde yayınlanacak. Bu yönetmelikte, kalıcı oturum hakkının 4. yıldan sonra değil, 5. yıldan sonra alınabileceğinin yer alması bekleniyor. Yani sadece 1 yıllık bir kayıp söz konusu olacak.

Elbette, henüz yönetmelik yayınlanmadığı için bu değişikliğin kesin olduğunu belirtmek doğru olmaz. Ancak 16 Mart 2018 genelgesiyle kalıcı oturumu kaldıran İçişleri Bakanlığındaki Yönetmelik Ekibi, kalıcı oturumların 5 yılda verileceğini ima etmişlerdi. Buna karşın Türk kamuoyunda özellikle bazı danışman ve avukatların tamamen tahmine dayalı olarak yaptıkları kalıcı oturumların 7 yılda veya 10 yılda verileceği yönündeki açıklamaları son derece talihsiz buluyorum. Zira, kalıcı oturumun kaldırılması ve yerine yeni bir başvuru türünün getirilmesi politik bir kararla mümkün olduğu için, bu karar alınırken Türk Kamuoyunun tepkisine de bakılmakta. Bir başka ifade ile, hakları elinden alınanların sert bir şekilde tepki göstermesi doğru bir adım olacakken, 10 yıllık kalış sonrasında kalıcı oturuma razıymış gibi bir izlenim uyandırmak, Ankara Anlaşması’nda bulunanların yararına olmamıştır.

Tüm bu olumsuzluğa ve Türk toplumunun gerektiği gibi organize olamayıp, halen doğru bir girişimde bulunamamasına rağmen*, Garth Coates avukatlık ofisi Ankara Anlaşması uzmanlarının büyük bir başarıyla devam ettirdiği Çiçekli Davası ve diğer benzer davalar  sayesinde, Home Office’in 5 yılda kalıcı oturumu verme düşüncesini koruyacağını düşünmekteyim. Zira, 23 Mayıs’ta görülen Çiçekli Davası’nın ön duruşmasında mahkeme hakimi, Aydoğdu Davasına bakan hakimle aynı kıdeme sahip bir başka hakimin görüşünü baz alarak, Aydoğdu davasının tartışılabilir olduğuna hükmetmiş ve Home Office’ten 8 Ağustos 2018’e kadar Çiçekli dosyasını yeniden gözden geçirmesini istemişti.

Çiçekli davası hakiminin, Aydoğdu davası kararını tartışılır bulması son derece önemlidir zira Home Office’in, Aydoğdu davasını baz alarak kalıcı oturumları kaldırmasının tartışılır olduğu ortaya çıkmıştır. Ankara Anlaşması’nda olanların gelecek hayallerini tamamen değiştirecek olan Çiçekli Davası’nın tüm uyarılara rağmen maalesef Türk toplumu tarafından maddi destek bir yana, manevi olarak da desteklenmemesi, hatta daha vahimi takip bile edilmemesi son derece üzücüdür. Gelinen bu son nokta, sadece Çiçekli ailesinin maddi desteği ve Garth Coates Avukatlık Ofisindeki asistanlarımın ve diğer uzman arkadaşlarımın olağanüstü çabasıyla gerçekleşmesine karşın, davaya destek olmayan veya olamayan tüm Ankara Anlaşması dosyalarını etkileyebilecek öneme sahiptir.

İçişleri Bakanlığı yönetmeliğinin çok kısa bir süreçte yayınlanacağını memnuniyetle belirtmek isterim. Bu yönetmelikte, ayrıca Brexit sonrasında Ankara Anlaşması’nda olanların durumunun ne olacağının açıklanmasını da ümit ediyorum, zira insanlar gelecekte ne olacağını bilmeden halen büyük umutlarla Ankara Anlaşması’na başvurmaya devam ediyorlar.

* İngiltere’de Ankara Anlaşması vizesi ile bulunan 1000’e yakın kişinin Aliance of Turkish Businessperson adıyla örgütlendiği ve kollektif girişimde bulunduğu ifade ediliyor. İngiltere’de 20 bin Ankara Anlaşmalı bulunurken sadece 1000 kişinin elini taşın altına koyması düşündürücüdür. İngiltere’deki Ankara Anlaşmalı Türk Vatandaşlarının mevcut durumu değiştirmek için çabalayan grupları desteklemelerinin çok önemli olduğunu belirtmek isterim.