Içişleri Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, İngiltere’deki aile bireylerini ziyaret etmek isteyenlere verilen tam temyiz haklarının kaldırılacağını bildirdi.

Hatırlanacağı üzere Bakanlık, aile ziyaretçi vizelerinde temyiz hakkını kaldırmak için geçen yıl Temmuz – Ekim ayları arasında kamuoyu araştırması yaptırmıştı. Kamuoyu araştırmasına katılanların %39’u temyiz hakkının kaldırılması lehine görüş bildirirken, sadece %28’lik bir kesim buna karşı çıkmıştı. Araştırmaya katılanların %33’ü ise, bir yorumda bulunmamışlardı.

Bakanlık, ilgili yasal düzenlemelerin 2014 yılına kadar yapılıp, teklifin yasalaşacağını belirtiyor.

Teklif yasalaştığında, sadece eşler, çocuklar, kardeşler ve anne/babalar için temyiz hakkı doğacak. Amca, kuzen, dayı, hala, teyze ve yeğenler ile diğer uzak akrabalar için temyiz hakkı bütünüyle kaldırılacak. Eşlerin, çocukların, kardeşlerin veya anne babaların temyize gidebilmeleri de zorlaşacak. Bu durumda olanların, kendilerini davet eden birinci derece aile ferdinin, İngiltere’de süresiz oturum hakkına sahip olması veya İngiltere’de mülteci durumunda olması gerekecek. Bir başka ifade ile, İngiltere’de eğitim alan veya çalışma izni ile kalanların, eşleri veya çocukları, vize başvurusunda red alırlarsa, temyize başvuramayacak.

Bakanlık, vize memurlarının keyfi redlerde bulunma ihtimaline karşı, bağımsız müffettişlerin gerekli incelemelerde bulunmaya devam edeceğini belirtiyor. Ancak, hepimizin bildiği gibi, sadece 1000 red gerekçesinden 1’ini bu müffettişler inceliyor. Geri kalan 999 red gerekçesinde, kararı geri çevirecek bir mekanizme kalmıyor.

Her türlü haksızlıkların yaşandığı vize sisteminde, şimdi daha zor koşullar vize başvuranlarını bekliyor. Vizesiz dünya, maalesef daha da zorlaşıyor.


Vizesiz Dünya

Vizesiz Dünya, İngiltere Göçmenlik Kanunu'nda olan değişiklikleri, vizelerde yaşanılan sorunları ve haksızlıkları, mahkeme kararlarını burada bilgisayar ekranlarına taşıyor.

0 yorum

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: